Mühürün Tarihçesi

MÜHÜRÜN TANIMI

Basılacak tarafı üzerinden mürekkeplendikten sonra basılacak olan kabartma bir işaret yada bir yazı bulunan metal veya kauçuk araç; bir sap ucuna, bir yüzüğe v.b. takılıp, balmumu üzerine armalar, ad ve soyadın ilk harflerini basmaya yarayan, oyuk yada kabartmalı olarak basılan işlenmiş araçtır.

MÜHÜRÜN TARİHÇESİ:

Antik Çağ’da Mezopotamya’da IV. bin yıl Mısır’da İ.Ö. 2000′ e doğru mühür ve nazarlık olarak kullanılan SCARABEUS icat edildi. Yunanlılar ve Etrüskler Mısırlıların icatından esinlenerek Arkaik döneminde mühür kullanmaya başladılar. İ.Ö. V. yy.da Yunanistan’da SCARABEUS’un yerini yuvarlak ve oval biçimli kazınmış taşlar aldı. İ.Ö. III. yy.dan başlayarak Roma’da bu tür mühürlere raslanır. Anadolu’nun geleneksel mühür formu damga mühürlerdir ve bunlar Yenitaş döneminde görülmeye başlar. İ.Ö. I. Binyıl’da Asurlular tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. İ.Ö. II. Binyıl başları Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri çağında Mezopotamya’ya özgü silindir mühürler kullanılmaya başlanmıştır.

BUGÜNÜN MÜHÜR SANATI:

Günümüzde ise teknolojinin sunduğu imkanlar o kadar geniş alanlara yayıldı ki bu alanlardan biri de mühür dünyasıdır. Günümüzde mühür ve benzeri baskı aletleri lazer teknolojisinin istenilen malzeme üzerinde çok hassas kesim ve oyma işlemlerini yapabilmesi sonucu siz müşterilerimize her türlü kaşe ve mühürlerin veya birden fazla renkli kaşelerin kısa zamanda yapımı (5 dakikada) mümkün olmaktadır.